Δισκογραφία

Δισκογραφία

ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΨΑΛΛΕΙ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ  κ. ΦΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

1.  ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΑ ΣΕΠΤΑ

Κάθισμα σε αργό ειρμολογικό μέλος,ήχος πρώτος επείσακτος.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

2. ΤΩ ΤΗΝ ΑΒΑΤΟΝ,ΕΦΡΙΞΕ ΠΑΙΔΩΝ ΕΥΑΓΩΝ,ΕΜΕΓΑΛΥΝΑΣ ΧΡΙΣΤΕ

Ωδές Α, Η σε σύντομο ειρμολ. Μέλος Ωδή Θ σε αργό ειρμολ.μέλος.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

3. ΤΩ ΤΗΝ ΑΒΑΤΟΝ,ΕΦΡΙΞΕ ΠΑΙΔΩΝ ΕΥΑΓΩΝ,ΕΜΕΓΑΛΥΝΑΣ ΧΡΙΣΤΕ

ΤΟΝ ΝΥΜΦΩΝΑ ΣΟΥ ΒΛΕΠΩ

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

4. ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ, ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ.

Ήχος πρώτος

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

5. ΚΥΡΙΕ ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΘΟΣ.

Δοξαστικό των Αίνων,ἠχος πλάγιος του πρὠτου.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

6. ΠΟΡΝΗ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΟΙ.

Κάθισμα σε αργο ειρμολογικό μέλος,ήχος τρίτος.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

7. Η ΠΟΡΝΗ ΕΝ ΚΛΑΥΘΜΩ.

Κάθισμα σε αργό ειρμολογικό μέλος,ήχος πρώτος επείσακτος.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

8. Η ΠΟΡΝΗ ΕΝ ΚΛΑΥΘΜΩ.

ΣΕ ΤΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΥΙΟΝ,ΟΤΕ Η ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

9. Η ΠΟΡΝΗ ΕΝ ΚΛΑΥΘΜΩ.

Δόξα και Νύν των αποστίχων. ήχος τέταρτος.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

10. ΤΗΣ ΞΗΡΑΝΘΕΙΣΗΣ ΣΥΚΗΣ.

Ιδιόμελο των αποστίχων,ήχος πλαγ.του τετάρτου.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

11. Η ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΕΔΡΑΜΕ.

Δοξαστικό των Αίνων,ήχος δεύτερος.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

12. ΚΥΡΙΕ Η ΕΝ ΠΟΛΛΑΙΣ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ.

Δοξαστικό των αποστίχων Κων/νου Πρίγγου,ήχος πλ.του τετάρου.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

13. ΕΞΕΔΥΣΑΝ ΜΕ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΜΟΥ.

Δοξαστικό των Αίνων,ήχος πλαγ. του Δευτέρου.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

14. ΕΠΙ ΞΥΛΟΥ ΒΛΕΠΟΥΣΑ ΧΡΙΣΤΕ.

Στιχηρό των αποστίχων,ήχος δεύτερος

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

15. ΗΔΗ ΒΑΠΤΕΤΑΙ ΚΑΛΑΜΟΣ.

Και νύν,των αποστίχων,ήχος πλαγ.του δευτέρου.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

 

Aπό το αρχείο του πρωτοψάλτου, μουσικολόγου ερευνητού κ. Θεοδώρου Ακρίδα.

ΑΛΑΛΑ ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΤΩΝ ΑΣΕΒΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ

 

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Νικ. Ιωννιδη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ

 

ΔΥΝΑΜΙΣ Ιωάννου Παλλάση

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ

 

ΤΗΝ ΚΟΙΝΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ-ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ-ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ