Ταλιαδώρος

Φωτογραφικό Υλικό

Βιντεοθήκη

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ - 16/12/2007 Ι.Ν. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΙΓΙΟΥ

track 1"Μεγαλύνομεν πιστοι..

 

track 2: Kύριε εκέκραξα..

 

"track 3"Κατευθυνθήτω..."

 

track 4"Υπόδεξαι Βηθλεέμ.."

 

track 5"Δεύτε Χριστοφόροι λαοί.."

 

track 6"Καταβασίες εορτής των Χριστουγέννων"

 

track 7 "Aινείτε αυτόν.."

 

track 8 "Αγαπήσω σε Κύριε.."

 

track 9

 

track 10