Δισκογραφία

Δισκογραφία

ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΨΑΛΛΕΙ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ  κ. ΦΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

1.  ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΑ ΣΕΠΤΑ  

Ακούστε το εδώ

 Κάθισμα σε αργό ειρμολογικό μέλος,ήχος πρώτος επείσακτος.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

2. ΤΩ ΤΗΝ ΑΒΑΤΟΝ,ΕΦΡΙΞΕ ΠΑΙΔΩΝ ΕΥΑΓΩΝ,ΕΜΕΓΑΛΥΝΑΣ ΧΡΙΣΤΕ

Ακούστε το εδώ

Ωδές Α, Η σε σύντομο ειρμολ. Μέλος Ωδή Θ σε αργό ειρμολ.μέλος.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

3. ΤΩ ΤΗΝ ΑΒΑΤΟΝ,ΕΦΡΙΞΕ ΠΑΙΔΩΝ ΕΥΑΓΩΝ,ΕΜΕΓΑΛΥΝΑΣ ΧΡΙΣΤΕ

Ακούστε το εδώ

ΤΟΝ ΝΥΜΦΩΝΑ ΣΟΥ ΒΛΕΠΩ

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

4. ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ, ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ.

Ακούστε το εδώ

Ήχος πρώτος

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

5. ΚΥΡΙΕ ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΘΟΣ.

Ακούστε το εδώ

Δοξαστικό των Αίνων,ἠχος πλάγιος του πρὠτου.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

6. ΠΟΡΝΗ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΟΙ.

Ακούστε το εδώ

Κάθισμα σε αργο ειρμολογικό μέλος,ήχος τρίτος.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

7. Η ΠΟΡΝΗ ΕΝ ΚΛΑΥΘΜΩ.

Ακούστε το εδώ

Κάθισμα σε αργό ειρμολογικό μέλος,ήχος πρώτος επείσακτος.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

8. Η ΠΟΡΝΗ ΕΝ ΚΛΑΥΘΜΩ.

Ακούστε το εδώ

ΣΕ ΤΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΥΙΟΝ,ΟΤΕ Η ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

9. Η ΠΟΡΝΗ ΕΝ ΚΛΑΥΘΜΩ.

Ακούστε το εδώ

Δόξα και Νύν των αποστίχων. ήχος τέταρτος.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

10. ΤΗΣ ΞΗΡΑΝΘΕΙΣΗΣ ΣΥΚΗΣ.

Ακούστε το εδώ

Ιδιόμελο των αποστίχων,ήχος πλαγ.του τετάρτου.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

11. Η ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΕΔΡΑΜΕ.

Ακούστε το εδώ

Δοξαστικό των Αίνων,ήχος δεύτερος.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

12. ΚΥΡΙΕ Η ΕΝ ΠΟΛΛΑΙΣ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ.

Ακούστε το εδώ

Δοξαστικό των αποστίχων Κων/νου Πρίγγου,ήχος πλ.του τετάρου.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

13. ΕΞΕΔΥΣΑΝ ΜΕ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΜΟΥ.

Ακούστε το εδώ

Δοξαστικό των Αίνων,ήχος πλαγ. του Δευτέρου.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

14. ΕΠΙ ΞΥΛΟΥ ΒΛΕΠΟΥΣΑ ΧΡΙΣΤΕ.

Ακούστε το εδώ

Στιχηρό των αποστίχων,ήχος δεύτερος

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.

 

15. ΗΔΗ ΒΑΠΤΕΤΑΙ ΚΑΛΑΜΟΣ.

Ακούστε το εδώ

Και νύν,των αποστίχων,ήχος πλαγ.του δευτέρου.

Ψάλλει ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος.