ΚΑΝΟΝΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ

cmsmart virtuemart template (0)
Items: 993 In stock

Overview

Κανόνες καί καταβασίες τού Πεντηκοσταρίου,μέ προσθήκη τών Δοξαστικών τών Αίνων όλων τών εορτών τής περιόδου. Δείτε Περισσότερα παρακάτω

Τιμή

6,00 €

Χωρίς έξοδα Απαοστολής
Αποστέλετε ηλεκτρονικα
μέσα σε 24 ώρες

Email

Περισσότερα

Συνοπτικά

Κανόνες καί καταβασίες τού Πεντηκοσταρίου,μέ προσθήκη τών Δοξαστικών τών Αίνων όλων τών εορτών τής περιόδου.

Περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τυπικόν τού Όρθρου τώ Αγίω καί Μεγάλω Σαββάτω , σελ 3 2.Ότε κατήλθες πρός τόν θάνατον, απολυτίκιον ,σελ 4 3. Ιδού σκοτία καί πρωί, Εωθινόν Ζ, σελ 4 4. Δεύτε λάβετε φώς ,σελ. 6 5. Τήν Ανάστασίν σου Χριστέ Σωτήρ , σελ. 7

Κανόνες τού Πεντηκοσταρίου

1. Τήν Κυριακήν τού Πάσχα ,σελ. 9 2. Τήν Παρασκευήν τής Διακαινησίμου, τής Θεοτόκου, σελ. 28 3. Τήν Κυριακήν τού Αντίπασχα (τού Θωμά) ,σελ. 30 4. Τήν Κυριακήν τών Μυροφόρων γυναικών ,σελ. 47 5. Τήν Κυριακήν τού Παραλύτου ,σελ. 47 6. Τήν εβδομάδα, μετά τήν Κυριακήν του Παραλύτου ,,σελ. 52 7. Τήν Τετάρτην της Μεσοπεντηκοστής ,σελ. 61 8. Τήν Κυριακήν της Σαμαρείτιδος ,σελ. 47 9. Τήν εβδομάδα, μετά την Κυριακήν της Σαμαρείτιδος ,σελ. 78 10. Τήν Κυριακήν τού Τυφλού ,σελ. 47 11. Τήν Πέμπτην τή ς Αναλήψεως ,σελ. 87 12. Τήν Κυριακήν τών Αγίων Πατέρων, τών εν Νικαία,σελ. 97 13. Τό Ψυχοσάββατον ,σελ. 110 14. Τήν Κυριακήν τής Αγίας Πεντηκοστής ,σελ. 114 15. Τήν Κυριακήν τών Αγίων Πάντων, σελ. 142

Καταβασίες τού Πεντηκοσταρίου

1.Αναστάσεως ημέρα, ψαλλόμενες ……, σελ. 41 α) Τήν Κυραικήν τού Πάσχα, και όλην τήν εβδομάδα τής Διακαινησίμου β) Τήν Κυριακήν τού Αντίπασχα (εορτήν τού Θωμά) γ) Τήν Κυριακήν τών Μυροφόρων δ) Τήν Κυριακήν τού Παραλύτου ε) Τήν Κυριακήν τής Σαμαρείτιδος στ) Τήν Τετάρτην τής ΣΤ. εβδομάδος, εις τήν απόδοσιν τής εορτής 2. Τής Μεσοπεντηκοστής « Θάλασσαν έπηξας»,σελ. 70 3. Τού Τυφλού, και τής Αναλήψεως « Τώ Σωτήρι Θεώ »,σελ. 87 4. Τών Αγίων Πατέρων « Θείω καλυφθείς »,σελ. 106 5. Τής Πεντηκοστής « Πόντω εκάλυψεν κ.τ.λ.,σελ. 133 6. Τών Αγίων Πάντων « Ανοίξω τό στόμα μου »,σελ.151

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Δοξαστικά τού όρθρου, τών εορτών τού Πεντηκοσταρίου

1. Κυριακή τού Πάσχα , σελ. 168 2. Κυριακή τού Θωμά, σελ. 171 3. Κυριακή τών Μυροφόρων, σελ. 173 4. Κυριακή τού Παραλύτου , σελ.176 5. Τετάρτη τής Μεσοπεντηκοστής , σελ.179 6. Κυριακή τής Σαμαρείτιδος , σελ.180 7. Κυριακή τού Τυφλού , σελ.183 8. Πέμπτη τής Αναλήψεως, σελ.186 9. Τών Αγίων Πατέρων, σελ.188 10. Κυριακή τής Πεντηκοστής , σελ.194 11. Δευτέρα τού Αγίου Πνεύματος , σελ.197 12. Κυριακή τών Αγίων Πάντων , σελ.199

Κατεβάστε το σύνολο των περιεχομένων από εδώ

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Συγγραφέας: Φώτης Θεοδωρακόπουλος
  • Αριθμός Σελίδων: 204
  • Ημερομηνία έκδοσης: Αίγιο 2015

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια για το προϊόν.

Συχνές Ερωτήσεις-FAQ

  1. Σε τι μορφές μπορώ να αγοράσω ένα βιβλίο;

    Το website μας σας δίνει τη δυνατότητα να αγοράσετε ένα βιβλίο MONO σε ψηφιακή μορφή και σε μορφή pdf το οποίο θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email σας έπειτα από την εξόφληση του βιβλίου σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έντυπη μορφή του βιβλίου θα πρέπει να επικοινώνησετε με το κάταστημα μας.

  2. Πώς θα παραλάβω ένα έντυπο βιβλίο;

    Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς θα παραλάβετε το ψηφιακό βιβλίο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς επιπλέον χρέωση.

Παραμφερή Βιβλία