ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

cmsmart virtuemart template (0)
Items: 994 In stock

Overview

Κατά τήν αρχαίαν τάξιν,μέ πλούσια συλλογή τών Εφυμνίων καί τήν ακολουθίαν τού Εσπερινού τής εορτής τού Ευαγγελισμού. ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Τὸ ἀνά χείρας πόνημα περιέχει ἀναλυτικά καὶ μὲ κάθε δυνατήν ἀκρίβειαν, ἅπασαν τὴν ἀκολουθίαν τοὺ Ἀκαθίστου Ὕμνου, μὲ ὕλην ἀντιπροσωπεύουσαν τοὺς μεγάλους... Δείτε Περισσότερα παρακάτω

Τιμή

7,00 €

Χωρίς έξοδα Απαοστολής
Αποστέλετε ηλεκτρονικα
μέσα σε 24 ώρες

Email

Περισσότερα

Συνοπτικά

Κατά τήν αρχαίαν τάξιν,μέ πλούσια συλλογή τών Εφυμνίων καί τήν ακολουθίαν τού Εσπερινού τής εορτής τού Ευαγγελισμού. ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Τὸ ἀνά χείρας πόνημα περιέχει ἀναλυτικά καὶ μὲ κάθε δυνατήν ἀκρίβειαν, ἅπασαν τὴν ἀκολουθίαν τοὺ Ἀκαθίστου Ὕμνου, μὲ ὕλην ἀντιπροσωπεύουσαν τοὺς μεγάλους Μουσικοδιδασκάλους καὶ Μελωδούς, παλαιοὺς καὶ νεωτέρους. Πλούσιο σὲ περιεχόμενο, μὲ μεγάλη ποικιλία μουσικῶν γραμμῶν καὶ θέσεων, δέν ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν γνήσια ψαλτική παράδοση, ἔτσι ὅπως τὴν διεφύλαξε ἡ Ἁγιωτάτη ἡμῶν Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία. Ὁ κανόνας, ὁ οποῖος εἶναι ποίημα Ἰωσὴφ του Ὑμνογράφου (9ος αἰών) ἔχει ὡς μουσικό πρότυπο τὴν προφορική παράδοση Πέτρου Λαμπαδαρίου τού Πελοποννησίου (+ 1777) όπως τήν κατέγραψε ο μαθητής του Πέτρος ο Βυζάντιος ο Πρωτοψάλτης (+ 1808) καί συμπληρώθηκε από τόν Ἰωάννη Πρωτοψάλτη (+ 1866), καλλωπίστηκε σύμφωνα μὲ τὴν σύγχρονη περί τῆς μουσικῆς ἀντίληψιν κατ᾿ ἐπιλογὴν τοῦ ἐκδότου. Ἡ παροῦσα ἀκολουθία περιλαμβάνει τόσο τὸ ἀσματικό, ὅσο καὶ τὸ ὑμνολογικό μέρος τοῦ Ἀκαθίστου, ἐνῶ τὰ μουσικά κείμενα έπεξεργάσθηκαν κατάλληλα ἀπὸ τὸν ἐκδότη, ἐννοιολογικά, ρυθμικά καὶ μελωδικά, ὥστε νὰ ἀποτελοῦν, μὲ τὸ πλῆρες καὶ ἄρτιο ὑλικό ποὺ ἐπιλέχθηκε, ἀπαραίτητο βοήθημα γιὰ κάθε Ἱεροψάλτη καὶ ζηλωτὴ ἐρευνητή. Ὁ ρυθμός στὴν βυζαντινή ἐκκλησιαστική μουσική ἐναρμονἰζεται καὶ ὑπαγορεύεται ἀπό το ποιητικό κείμενο, τὸν ὓμνο. Ἡ χριστιανική ὑμνολογία ἒχει μέτρο τονικό. Ἒτσι ἡ τονιζόμενη συλλαβή γίνεται ἡ αρχή τοῦ ρυθμικού μέτρου,σημειώνεται στά αργά ειρμολογικά,τά στιχηραρικά καί παπαδικά μέλη μέ διπλή διαστολή, ἐνώ μέ τήν ἁπλή διαστολή σημαίνονται οἱ μή τονιζόμενες συλλαβές καί οἱ μονοσύλαβες λέξεις,καθώς επίσης καί τά σύντομα ειρμολογικά μέλη.

Περιγραφή

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Προλεγόμενα    5
2. Σύντομη ἑρμηνεία τῶν ύμνων.    7
3 Ἡ ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τάξις τοῦ Ακαθίστου    15
4. Ὄρθρος τοῦ Ἀκαθίστου.    18
5. Τὸ προσταχθέν μυστικῶς.    21
6. Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου  Ὕμνου.    28
7. Ὁ κανόνας τοῦ Ἀκαθίστου.    32
8. Τῇ ὑπερμάχῳ, (σύντομα, αργοσύντομα, αργά)    54
9. Οἱ οἴκοι τοῦ Ἀκαθίστου.    91
10. Υπόδειγμα εμμελούς απαγγελίας, τῶν οίκων..................................................100
11. Χαῖρε Νύμφη καὶ Ἀλληλούϊα,σέ όλους τούς ήχους     102
12. Ἄσπιλε ἀμόλυντε κ.λ.π.    131
13. Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου.    137
14. Ἑσπερινὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.    141
15. Ρήσεις,των Αρχαίων, περὶ τῆς μουσικὴς     166
16. Ἑπικρατέστερη χρονική αγωγή τῶν Ἑκκλησιαστικών Μελών     167
17. Βοηθήματα  τοῦ Ἀκαθίστου     170

Κατεβάστε το σύνολο των περιεχομένων από εδώ

Κατεβάστε τον πρόλογο του βιβλίου από εδώ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Συγγραφέας: Φώτης Θεοδωρακόπουλος
  • Αριθμός Σελίδων: 171
  • Ημερομηνία έκδοσης: Αίγιο 2011
Μέρος Βιβλίου

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια για το προϊόν.

Συχνές Ερωτήσεις-FAQ

  1. Σε τι μορφές μπορώ να αγοράσω ένα βιβλίο;

    Το website μας σας δίνει τη δυνατότητα να αγοράσετε ένα βιβλίο MONO σε ψηφιακή μορφή και σε μορφή pdf το οποίο θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά στο email σας έπειτα από την εξόφληση του βιβλίου σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έντυπη μορφή του βιβλίου θα πρέπει να επικοινώνησετε με το κάταστημα μας.

  2. Πώς θα παραλάβω ένα έντυπο βιβλίο;

    Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς θα παραλάβετε το ψηφιακό βιβλίο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς επιπλέον χρέωση.

Παραμφερή Βιβλία